Tarieven:

Hieronder staan de tarieven vermeld die ingaan per 1 januari 2016.

Consult:    € 9,59
Consult langer dan 20 minuten:    € 19,18
Visite:    € 14,38
Visite langer dan 20 minuten:    € 28,76
Telefonisch consult:    € 4,79
E-mail consult:    € 4,79
Vaccinatie:    € 4,79
Daarnaast declareren huisartsen per kwartaal het inschrijftarrief bij uw zorgverzekeraar.
Dit is per ingeschreven patient per 1 januari 2016: 

Onder de 65 jaar:    € 15.63
Tussen 65 en 75 jaar:    € 23,26
Ouder dan 75 jaar:   27,54

De praktijk is per 8 februari 2011 NHG-geaccrediteerd. Hiervoor kan ik per kwartaal per ingeschreven patient 0,28 euro declareren bij uw verzekeraar (module kwaliteit, code 31040).

Vanwege service en bereikbaarheid van de praktijk kan ik per kwartaal declareren 0,13 euro per ingeschreven patient (module service en bereikbaarheid, code 30121).

De praktijk voldoet aan de eisen van inzetten extra zorg voor oudere patienten. Hiervoor kan ik per kwartaal 1,50 euro per ingeschreven patient declareren (module ouderenzorg, code 31060).

De praktijk neemt deel aan een diagnostisch toetsoverleg en hiervoor kan ik 0,12 euro per ingeschreven patient per kwartaal declareren (module diagnostisch toetsoverleg, code 30003).

De praktijk maakt gebruik van een veilige manier om met andere zorgverleners te communiceren (eGPO) en ik kan per kwartaal per inhgeschreven patient 0.13 euro declareren (ICT-tool, code 31326).

De hierboven beschreven tarieven en declaratie van inschrijftarief en zogenaamde extra modules zijn contractueel vastgelegd tussen mij en de zorgverzkeraars. Ik breng deze bedragen ook in rekening als u een verzekering hebt in het buitenland (bv Cigna, voorheen van Breda). Deze vergoeden al deze bedragen.

De praktijk verricht een drietal DBC's (Diagnose Behandel Code): dit zijn Diabetes Mellitus type 2, COPD en CVRM secundaire preventie. De zorggroep ELZHA declareert dit bij uw zorgverzekeraar.

Patienten die niet staan ingeschreven in de praktijk (passanten) betalen voor een spreekuurconsult 25,00 euro. Als u een geldig pasje van uw zorgverzekering hebt dan kan ik dit bedrag elektronisch declareren bij uw verzekering. Indien u geen geldig bewijs hebt, moet u dit bedrag contant betalen aan het eind van het consult.

Sommige (buitenlandse) verzekeringen accepteren niet het inschrijftarrief. Ik declareer dan het passantentarrief. Zij vergoeden dit wel.

Deze tarieven worden vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG).
Alle rekeningen die ik maak worden elektronisch direct bij uw zorgverzekeraar ingediend. U ontvangt dus geen rekeningen meer.

Voor de avond, nacht en weekeinden gelden andere bedragen. Zij worden door de doktersdienst (SMASH) gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Als u, tijdens mijn afwezigheid, naar een waarnemend huisarts gaat, dan breng ik dit bedrag bij u in rekening. U krijgt geen aparte rekening van de waarnemend huisarts.

Alles wat huisartsen declareren valt NIET onder uw eigen risico en wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook de POH-GGZ (Jessica Ontijd) valt onder de huisartsenzorg, alsook de inzet van diabetesverpleegkundige Agnes Staallekker (de POH-somatiek).