A.P.M.T. Bruijs
Huisarts

Klachten

Indien u niet tevreden bent over uw behandeling dan wil ik dit graag persoonlijk met u bespreken. Mocht u behoefte hebben uw klacht aan een onafhankelijke partij voor te leggen dan kunt u contakt opnemen met mevr. A. Tingen, zij is werkzaam bij de Huisartsen Kring Haaglanden.

Adres:
p/a Huisartsen Kring Haaglanden
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
Tel. 070-302.98.22
Email: atingen@kringhaaglanden.nl
Website: www.kringhaaglanden.nl

De praktijk voldoet aan de wet van de overheid: Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg.
Dit betekent dat we binnen de praktijk een systeem hebben van veilig incidenten melden. U kunt u klacht laagdrempelig kenbaar maken en voor een onafhankelijk oordeel omtrent uw klacht kunt u contact opnemen met de Huisartsen Kring Haaglanden.

Contactgegevens
APMT Bruijs, Huisarts
Laan van Meerdervoort 781
2564 AG Den Haag

T: 070 368 27 38
E: praktijk@abruijs.nl
BIG: 69020367801
Bij afwezigheid, klik hier

Design: Acadia - Desktop versie